Jobvækst

Jobvækst løser opgaver på beskæftigesesområdet

JobvaekstJobvækst A/S
FO-byen
Frederiksgade 78A
8000 Aarhus C
Tlf. 22 20 49 75
jobvaekst@jobvaekst.dk

www.jobvaekst.dk

 

Jobvækst har stor erfaring indenfor jobafklaring, afprøvning og vurdering af arbejdsevne. Vi laver gruppebaserede og individuelle aktiviteter i forhold til afklaring af jobmæssig fremtid og jagten på den helt rigtige arbejdsplads eller uddannelse.

Vi har specialiseret os i indsatser, der fokuserer på den enkelte deltager. Vi lægger vægt på at oparbejde engagement og skabe motivation, så den enkelte deltager har ejerskab i forhold til de løsninger, der i fællesskab arbejdes frem mod. Deltagerne modtager sparring ud fra, hvor de er og ud fra devisen om gensidig respekt, ansvarlighed og meningsfuldhed.

Jobvækst har tætte bånd til århusianske fagforeninger gennem LO. Vi arbejder dagligt med at kontakte nye arbejdspladser samt vedligeholde eksisterende samarbejder. Vi etablerer virksomhedspraktikker, løntilskud og ordinære jobs - alt sammen med henblik på afklaring af branche- og uddannelsesvalg. Vi sørger med andre ord for, at deltagerne nyder godt af Jobvæksts brede netværk af virksomheder, offentlige myndigheder og faglige organisationer.